Tilawah Qur’an

Aktif adalah istilah umum yang merujuk kepada sesuatu yang sedang dan dapat bergerak, bekerja, atau menjalankan fungsinya. Sesuatu yang aktif dapat ditengarai dari pergerakannya (secara mekanik) maupun manfaatnya (fungsi benda yang dimaksud). Segala sesuatu, benda atau orang mengenai hal-hal yang telah dikerjakan atau dilakukan dinamakan aktivitas. Dalam bidang ekonomi, neraca aktif menunjukkan ada penerimaan yang lebih besar daripada pengeluaran. Gunung berapi dikatakan apabila suatu saat dapat meletus dan dapat menimbulkan getaran, atau selalu mengeluarkan semburan magma dalam skala tertentu. Dalam khazanah bahasa, dikenal istilah kalimat aktif, yakni kalimat yang menggambarkan pekerjaan, gerakan, pembicaraan seseorang, yang ditandai dengan awalan me-.